Hide My IP Inteligentny serwer proxy DNS
Korzystaj z łatwością z naszej sieci Smart DNS Proxy, bez konieczności instalowania oprogramowania, która działa na każdym urządzeniu.

Aby kontynuować, wybierz poniżej żądaną lokalizację serwera proxy DNS.
Wybierz lokalizację
Pomyślne użycie serwera proxy DNS
Jeśli masz problemy z działaniem serwera proxy DNS, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami:
1.Wyłącz IPv6. Generowanie serwera proxy DNS umożliwi połączenie tylko urządzeniom z Twojego adresu IPv4. Jeśli masz problemy z połączeniem, sugerujemy wyłączenie protokołu IPv6 na swoim urządzeniu. Aby wyłączyć protokół IPv6 w systemie Windows, otwórz Panel sterowania, przejdź do Centrum sieci i udostępniania, kliknij Zmień ustawienia adaptera, kliknij prawym przyciskiem myszy połączenie sieciowe, wybierz Właściwości i odznacz pole obok Protokół internetowy w wersji 6 (TCP/IPv6), następnie kliknij OK, aby zapisać zmiany.
2.Use a Static IP. Jeśli Twój adres IP często się zmienia, może to powodować problemy z uwierzytelnianiem na serwerze proxy DNS. Sprawdź u swojego usługodawcy internetowego, czy możesz uzyskać statyczny adres IP, lub pozostań na tej stronie po wygenerowaniu serwera proxy DNS, więc jeśli Twój adres IP ulegnie zmianie, nowy adres IP również uzyska autoryzację do połączenia.
3.Understand the Limitations. Serwer proxy DNS nie jest pełnym serwerem proxy, będzie jedynie przesyłał żądania DNS. Oznacza to, że za każdym razem, gdy Twoje urządzenie wyszukuje witrynę internetową, domenę lub nazwę hosta w celu rozpoznania adresu IP, serwer proxy DNS będzie używany, jeśli jest poprawnie skonfigurowany. Serwer proxy DNS nie działa jako serwer proxy dla adresów IP, na przykład jeśli odwiedzisz https://1.1.1.1 za pomocą przeglądarki lub dowolnej aplikacji wysyłającej bezpośrednie żądania IP, wówczas serwer proxy DNS zostanie pominięty.

Uniwersalna kompatybilność urządzeń

Usługi DNS Proxy oferują jedną z najlepszych kompatybilności urządzeń w porównaniu z innymi typami usług proxy i VPN, ponieważ nie jest wymagane żadne oprogramowanie. Prawie wszystkie urządzenia, takie jak komputery PC, Mac, urządzenia mobilne z systemem Android i iOS, konsole do gier i routery obsługują zmianę adresu IP DNS, umożliwiając korzystanie ze Smart DNS Proxy.

Co to jest inteligentny serwer proxy DNS?

Usługa Smart DNS Proxy firmy Hide My IP pozwala w prosty sposób ukryć Twój adres IP oraz lokalizację. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe oprogramowanie ani aplikacje. Możesz po prostu ustawić dostarczony adres IP Smart DNS Proxy w konfiguracji routera lub systemu operacyjnego, aby używać adresu IP proxy.

Korzyści z wyboru serwera proxy DNS

Jedną z wyjątkowych zalet korzystania z serwera proxy DNS jest jego zdolność do ochrony przed wyciekami adresów IP DNS, co jest powszechną luką w wielu usługach VPN. Wycieki te mogą wystąpić podczas rozłączeń VPN lub usterek w łączności, ryzykując ujawnienie Twojego rzeczywistego adresu IP. Serwery proxy DNS chronią jednak Twoją prywatność bez konieczności stosowania specjalistycznego oprogramowania, oferując usprawnione i skuteczne rozwiązanie chroniące Twoją tożsamość online.

Uwierzytelnianie za pomocą serwera proxy DNS

Uwierzytelnianie urządzeń za pomocą serwera proxy DNS działa nieco inaczej niż inne typy serwerów proxy i sieci VPN, ponieważ do połączenia nie są potrzebne żadne dane uwierzytelniające, takie jak nazwa użytkownika czy hasło. Zamiast tego Twój adres IP używany do generowania serwera proxy DNS będzie jedynym adresem IP, z którym można się łączyć, a wszystkie połączenia z serwerem proxy DNS muszą pochodzić z tego adresu IP. Aby uzyskać najlepszą kompatybilność, sugerujemy wyłączenie protokołu IPv6, ponieważ może to powodować problemy w przypadku niektórych typów urządzeń.